Първи етап: Анализ на потребностите и нуждите на купувача, относно търсеният от него имот.Ние анализираме и изясняваме начина на живот, който търси клиента и всички негови нужди и потребности, както и какво местоположение би могло да отговори на тези нужди. Информацията, която ни интересува е поместена в анкетна карта или въпросник. Колкото по-подробна и детайлизирана е предоставената от клиента информация, толкова работата на Посредника ще бъде по-резултатна. Колкото по ясно са представени параметрите на конкретното търсене, толкова повече представените варианти ще се покриват с желанията на потенциалния купувач. Не без значение е и изясняване на финансовите възможности на клиента и оценка покриват ли се със зададените параметри, съгласно пазарните нива. В този етап търсим максимален контакт с клиента и полагаме максимални усилия за неговата информираност, като смятаме че най-добрия купувач е информирания купувач.

подробно
Втори етап: Генериране на конкретни предложения съобразно зададените от клиента параметри и предоставяне на предварителна информация

Предложенията които се стремим да представим на клиента са не по-малко от 5 и не повече 10, като вярваме, че този брой е достатъчен за обективна преценка и мотивиран избор от негова страна. Подготовката обичайно отнема две до пет седмици време, а понякога и повече. Във всяко предложение предварително зададените параметри са представени с различен интензитет и евентуалният избор ще се базира на степенуване на приоритетите. Предварителната информация към клиента се изпраща под формата на снимков, текстови материал и визуализации тип 2D и 3D на конкретните жилища, като съвсем накратко са изложени както предимствата, така и недостатъците им.

подробно
Трети етап: Избор и заявка от клиента на 3 до 5 предложения за посещение и оглед.Тук клиента ни информира, че желае по-подробна информация относно предложенията които са го ангажирали, включително и техният оглед на място. Ние му предоставяме допълнителна информация и започваме организация по неговото пристигане.

подробно
Четвърти етап: Организиране на пътуването и пристигане на място

                                                                                                                                                                                                      


Наш сътрудник изпраща покана до клиента нужна за издаването на виза, резервира хотел или апартамент на името на клиента и за негова сметка и ако е необходимо съдейства за резервацията и покупката на самолетни билети.

подробно
Пети етап: Пристигане на клиента и организиране на огледите.                                                                            


Наш сътрудник посреща клиентът и неговото семейство на летището и го настанява в резервираното за целта жилище. В зависимост от разполагаемото време сътрудник на Хоум Бест провежда посещение и огледи на предварително зададените обекти. При всеки оглед коментираме всички акценти на предложението, както и дискретно насочваме вниманието към недостатъците и тези характеристики, които се разминават с предварително обявеното от клиента.

подробно
Шести етап: Избор на предложение.

Имайки предвид параметрите на направените предложения и своите финансови възможности клиентът прави окончателен избор за покупката на жилище, като нарежда на посредника да уточни продажбените условия и цена.

подробно
© 2013 Всички права запазени