• Данъци и такси

Нотариална такса

Втората такса е нотариалната такса по сделката. Това е задължителна такса. Определя се съгласно регламентирана таблица в зависимост от посоченият материален интерес. За всеки конкретен случай може лесно да се провери, чрез Тарифата за  нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:  Нотариалната такса, или заплащането на нотариуса, е между 30лв. и 6000лв., като се изчислява по нелинейна скала. Максимумът за нотариална такса от 6000лв. се достига при около 4.5 милиона. Най-честият интервал на удостоверен материален интерес, в който попадат сделките е 100 001 лева до 500 000 лева с дължима такса от 730,50 лева + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лева. Върху нотариалната такса също така се дължи ДДС в размер на 20%.
Към списъка
© 2013 Всички права запазени