• Данъци и такси

Местен данък по сделката

Третата такса е държавната такса по сделката или т.нар. местен данък при прехвърляне на имот. Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както и от общината в която се намира имота.Това също е задължителна такса. По настоящем тази такса е различна по размер за всяка община, тъй като Общинските съвети имат право само да определят размерът й. Най-често тя варира между 1,5% и 2,5%. За град Варна тя е 3% от продажната цена или от данъчната оценка, ако тя е по висока от продажната. За град Бургас тя е 2,5%.  За град София тя е 2,5%. Таксата се събира от Нотариуса провеждащ сделката в полза на местният общински бюджет. Размерът на местният данък на всички общини при дарение или покупка можете да видите тук (изт. http://www.notary.bghot.com/).

Към списъка
© 2013 Всички права запазени