• Данъци и такси

Такса вписване
Четвъртата такса е
такса вписване. Това също е задължителна такса и е в размер на 0,1% от стойността на имота, обект на сделката минимум 5лв. Таксата се събира от Нотариуса провеждащ сделката в полза на Агенцията по вписванията.
Към списъка
© 2013 Всички права запазени