• Данъци и такси

ДругиСумите за двата преписа и декларацията за недължими данъци към държавата по чл.264, ал.1 от ДОПК са пренебрежимо малки и варират на различните места. Тук може да се добавят и малки суми за документи за семейното ви положение и други, както и банкови такси.
Към списъка
© 2013 Всички права запазени