• Резиденция Нептун / Галерия

 


Плоча 'А'. Период: февруари 2019

Вертикали Плоча 'Б' и кофражи плоча 'Б'

Арматура Плоча 'Б'. Период: март 2019

Кофражи и изливане плоча 'В'. Период: април 2019

Вертикали плоча 'Г'Външно входно стълбище на сградатаВертикали плоча 'Д'

Конструкция тяло


Прогрес м. Април 2020 г.

Прогрес м. Май 2020 г.

Прогрес м. Юни 2022 г. 

Прогрес м. Септември 2020 г.

Прогрес м. Октомври 2020 г.

Прогрес м. Ноември 2020 г.Прогрес м. Февруари 2021 г.

Прогрес м. Март 2021 г.Прогрес м. Април 2021 г.

Прогрес м. Юни 2021 г.

Прогрес 14. 10. 2021 г.

Прогрес 28. 10. 2021 г.Прогрес м. Ноември 2021 г. 

© 2013 Всички права запазени