• За нас / Администратор на лични данни

Фирма ХОУМ БЕСТ ЕООД се отнася особено сериозно към предоставената лична информация от клиенти и контрагенти. Ние се стремим да съблюдаваме европейските ценности в боравенето и обработката на персонална информация в своята работа с клиенти и сме предприели всички административни мерки съгласно Българското и Европейското законодателство личните данни на своите клиенти да бъдат правилно обработени, съхранени и на сто процента защитени. Всички нейни настоящи и бъдещи клиенти могат да се чувстват напълно спокойни по отношение на личните данни, които предоставят в процеса на изпълнение на възложената от тях поръчка, че с тях няма да бъде злоупотребено и няма да бъдат предприети действия в тяхна вреда или ущърб. Фирмата е преминала успешно през сложният процес на проучване и регистрация от КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и е вписана в 'Регистъра на администраторите на личните данни и на водените от тях регистри' с идентификационен № 430127 и действащ статус на регистри ПЕРСОНАЛ, КЛИЕНТИ и ДОСТАВЧИЦИ.   


© 2013 Всички права запазени