• За нас / За нашата работа


Фокусът на нашата работа е комплексно решаване на всички възникнали въпроси в областта на недвижимите имоти в градска среда в т.ч. придобиване на жилище, пълна или частична трансформация на вътрешното пространство, поддръжка, стопанисване и управление.  

               Ние работим професионално и търпеливо по заданието на клиента независимо колко време усилия и средства ще ни струва това. Нашата бизнес философия ни задължава да оставим зад гърба си щастлив и засмян купувач - уверен че е получил всичко, което му е необходимо. Вярваме че зад всеки щастлив клиент се крият поне още трима потенциални такива, затова не пестим сили да го постигнем. Ние слушаме много внимателно какво ни казва купувача и анализираме професионално всички негови нужди и потребности, а по късно се опитваме да ги съчетаем и с финансовите възможности, които той има.  Разбирането на неговите нужди, желания и виждания са отправната точка за една успешно изпълнена мисия. Вслушваме се внимателно в нуждите и потребностите на клиента, анализираме ги внимателно и търсим най-оптималният и ефективен вариант за тяхното решаване. Едно задание не би могло да се нарече успешно ако то не е изпълнено със сто процентно посвещаване в идеята и емоционално свързване с клиента и потребностите му.  Ние се отнасяме много сериозно към всяко едно задание. Ние познаваме добре спецификите на пазара и се ориентираме бързо в пазарната действителност. Виждаме бързо достойнствата на дадена ситуация и осъзнаваме нейната  специфика. Това ни дава увереност да смятаме, че всяка идея предложена от нас на определен купувач, представлява стойностно предложение с потенциал и той ще остане доволен. Когато заданието е сложно и комплексно ние ползваме консултанти и експерти в областта, така че да сме сигурни, че изпълнението ще бъде професионално. Ние познаваме предназначението и функциите на всички материали  и ги използваме икономично и по предназначение в операциите. Всяко задание се изпълнява в срок съгласно сключен договор и приложения към него ако е необходимо. Ние сме в непрекъснат контакт с клиента и дори след приключване на договорните отношения и оставаме близо до него толкова, колкото той сметне за необходимо.

© 2013 Всички права запазени