• Недвижими имоти / Полезни съвети към продавача

Проучете пазара

С цел определянето на справедлива продажна цена за вашият имот е необходимо, колкото и опит да имате в областта на недвижимите имоти да проучите пазара и да определите най-оптималната продажна цена за него. Тя трябва да не е нито прекалено висока, нито прекалено ниска, тъй като имотът ще се продаде, но ще пропуснете финансови ползи. Погледнете аналогични на вашата оферти. Сравнете основните параметри: жилищна площ, район, цена, етаж, сграда, тип строителство и др.  Поискайте мнението на поне трима специалисти от бранша - било то брокери, вещи лица, юристи или просто информирани съседи.

 Придайте на имота търговски вид

Проверете общото състояние на имота и му придайте необходимият търговски вид. Ако е необходимо направете частично или пълно освежаване. Ремонтирайте няколко важни неща и подменете няколко други. Обърнете особено внимание на инсталациите и съществуващите комуникации в жилището. Ако това ви струва пари спокойно можете да ги включите в продажната цена. Подгответе текст на обявата и кратка презентация на имота, когато се срещате с потенциални купувачи с цел изтъкване на предимствата на имота. Установете контакт с няколко посредника, които смятате че имат добра репутация и се държат почтенно на пазара. Това е важно да бъде направено тъй като тенденцията в България, както и навсякъде посвета е 80 - 90% от всички сделки да се реализират с помоща на посредник.

 Подгответе документите за сделката


Документите необходими за продажбата на даден недвижим имот варират в зависимост от конкретната ситуация. Най-често това са: документ за собственост, документ за самоличност, данъчна оценка на имота от общинският отдел 'Местни данъци и такси' по местонахождение на имота, скица на имота от Агенцията по кадастъра, декларация за гражданство и гражданско състояние, пълномощно с включени всички необходими клаузи и заверено по надлежният реди др.

                 Подпишете предварителен договор за продажбата на недвижимият имот

Подписването на предварителен договор за покупко-продажбата на имота винаги е препоръчително. Въпреки,  че обикновено не се заверява при нотариус той има голяма правна стойност,  тъй като урежда много положения между купувача и продавача, които няма как да се укажат в Нотариалният договор. Въпреки че Предварителният договор защитава повече интересите на купувача той е в голяма полза и за продавача, защитавайки го от известни недобросъвестни действия от страна на купувача. При подписването на предварителният договор обикновенно купувачът заплаща 10% от продажната цена, освен ако страните не са се договорили за нещо друго.

 


Съдействайте на купувача във всички негови добросъвестни действия.

Обикновено между датата на подписване на предварителният договор и Окончателният договор се оставя период от един месец. През този период и двете страни, но най-вече продавача подготвят документите си за предствоящата сделка. Купувачът прави проверка за тежести, проверява имота, прави огледи с интериорни специалисти и консултанти. Прави организация по реализиране на окончателното плащане. Консолидира бюджета си. Добросъвестният продавач съдейства и подпомага купувача във всички негови действия. По някога особено в сегашният период на криза купувача изисква от продавача част от сумата да бъде платима в определен период след сделката. В този случай остатъчната сума се оформя като ипотека и се записва в нотариалният акт. Предаването на владението на купувача става веднага след реализирането на плащането и провеждането на сделката съгласно разпоредбите на сключеният договор за покупко-продажба.

 


Реализирайте сделката и организирайте плащането

Съществен момент е че в деня и момента преди сделката администрацията на нотариусът прави още една последна проверка за тежести, възбрани и ипотеки върху имота. Това се прави с цел подсигуряване, че в периода между подписването на предварителният договор и окончателният договор не са направени никакви допълнителни разпореждания с въпросният имот. Ако имота има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях. Плащането на продажната цена на недвижимият имот, оказана в предварителният договор за покупко-продажба се осъществява по банкова сметка с титуляр лицето продавач или негов пълномощник директно или чрез доверителна сметка на нотариусът, при който се изповядва сделката. Това в болшинството от случаи обикновенно става в деня на сделката. Възможно е част от сумата да се отложи за по-късен момент след сделката. Тогава дължимата сума се записва в Нотариалният акт като ипотека. Екипът на Хоум Бест съдейства в това отношение процесът да е максимално опростен и прозрачен. Всички останали случай препоръчваме да бъдат предварително обсъдени с адвокат, банков специалист или доверен брокер. Плащанията при покупката на недвижим имот трябва да не са в противоречие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.

© 2013 Всички права запазени