• Интериорен дизайн / Етапи на изпълнение

Реализацията на един интeриорен проект при нас преминава през следните основни етапи:1. Оглед на жилището.


Правим подробен оглед на жилището и вземаме в предвид всички архитектурни и функционални особености, с които трябва да се съобразим в последствие.

 

2. Снемане на основните желания и потребности на клиента в зависимост от неговите очаквания и начин на живот.


Попълваме подробна анкетна карта и си отбелязваме всички специфични изисквания на клиента относно вътрешното разпределение, отделните пространства и тяхното предназначение и функции. Основните навици на ползвателите и акцентите свързани с това.

 
3. Уточняване на стила обзавеждане, който желае да постигне клиента.


Това става, чрез селектиране на готов снимков материал в присъствие на служител на фирмата и активна комуникация с клиента как си представя жилището в завършен вид Различните варианти варират:  минималистичен, рустикален, класически, модерен-класически и др.

4. Обсъждане на договорните условия, срокове и начини на плащане, както и на приблизителният бюджет необходим за реализацията на проекта.


Наличието на договорни условия е необходимо с цел да бъде обвързан бюджета, сроковете и взаимните ангажименти по проекта. По този начин се постига яснота и прегледност по линията ‘клиент-изпълнител’.

 
5. Определяне на функционалното разпределение на вътрешното пространство.


Правим няколко варианта на функционално разпределение с клиента. Обсъждаме предимствата и недостатъците на всеки един от тях и уточняваме най-работещият и атрактивен от всички

 6. Одобряване на функционален вариант и визуализиране на избраното разпределение.

            

Този етап може да бъде пропуснат ако клиента пожелае. Визуализациите, които правим са два вида: с висока степан на реалистичност и с по-ниска степен на реалистичност. Цеката е клиентът да придобие по-комплекса представа за жилището му в завършен вид.

 

7. Определяне на количествена сметка и бюджет на проекта.


Правим подробна количествена сметка и уточняваме бюджетът необходим за изпълнението на проекта.

 

8. Определяне на етапите на реализация на проекта и сроковете на всеки етап. Подписване на договор.Определяме приблизителен план за реализацията на проекта, като задължително оставяме запас от време.

 

9. Реализация на проекта.Пристъпваме към реализация и  осъществяване на проекта съгласно зададените параметри, бюджет и срокове.     

© 2013 Всички права запазени