Покупката на недвижим имот – не губете фокуса


Покупката на недвижим имот е отговорен акт. Недвижимия имот е сложна вещ – представляваща сложна компилация от юридически, технически и житейски параметри. За съжаление не всички купувачи влизайки на пазара на недвижими имоти имат нужния фокус и необходимият подход, чрез който да получат максималната полезност за бюджетите, с които разполагат. Голяма група от купувачите е концентрирана чисто върху финансовата страна на заданието и мисли предимно за нея, като разбира твърде късно, че се е плъзнала по повърхността на друга важна страна на въпроса ‘начина на живот’’ или ‘начина на ползване’ на имота и не е вникнала достатъчно добре в параметрите, които ги обуславят. За тази група от купувачи за голямо съжаление казваме, че първо са купили недвижимият имот, а после са заставени да го харесват по принуда с откритите недостатъци и несъответствия.

Актът на покупката на определен недвижим имот от даден купувач всъщност е акт на покупката на начина на ползване, който се крие зад него. Клиентът плаща за недвижимият имот, но всъщност той купува очакванията за щастлив живот, които се крият зад него или най-малкото неговите виждания и мечти за това. Ако тези виждания и мечти се материализират в бъдеще усещането, че е направил неуспешна сделка няма да се появи, а на негово място трайно ще присъства усещането за максимизиране на полезността и щастие. Точно обратното ако първоначалните очаквания за определен начин на ползване и начин на живот не се материализират в последствие усещането за щастие и благоденствие ще бъде заменено с усещане на фрустрация и незадоволеност.

Статистиката сочи че при средна продължителност на живота от 80 години човек придобива недвижим имот два или три пъти. Нека читателят сам прецени какви последствия биха причинили усещанията за неудачна покупка върху всеки човек и колко трайни биха били те. Отговорът е сериозни и трайни последствия.


За това си струва да не се бърза с покупката. За това си струва да не влизате неподготвени в пазарна среда, която не сте съвсем наясно как функционира. За това си струва да имате качествен адвайзер около вас преди да купите. За това си струва преди да купите имота да го харесате мотивирано и след това да заплатите за него.  Съвършенно неприемлива ситуация е първо да заплатите за имота, а в последствие да ви се наложи да откривате някой тайни и изненади.

На пазара на недвижими имоти има три основни групи оператори: групата на продавачите, групата на купувачите и групата на посредниците. Във всяка една от групите има, както  коректно поведение така и лоши практики. Нашият опит в дейността показва, че никой няма полза от лошите практики и те не са в услуга на никого най-малкото на този който смята че прави ‘удара на живота’ си.             

Никога не губете фокуса купувайки недвижим имот. А той е постигане на максимална задоволеност на възникналите потребности с разполагаемия бюджет. Винаги пред покупка си задавайте два простички въпроса:

1.Мога ли утре да продам същата вещ, която купувам днес на същата или по-висока цена. 

2.Мога ли със същия бюджет да купя друга вещ, която да задоволи в по-пълна степен потребностите ми.

Недвижимият имот – който и да е той, където и да е е сложна компилация от юридически параметри: форма на собственост, документи за собственост, данъчна оценка, схема на обекта, разрешение за ползване, наличие на тежести или не, време на възникване в правния мир, история и жизнен цикъл, статут и др.; технически параметри: тип строителство, етажност, височина, общи части, покривна част, височина, изправност на инсталации и въздуховоди, използвани материали, тип дограма и др.; житейски параметри: съседи и обкръжение, наличие на градска инфраструктура, изложение и др. Купувайки недвижим имот със спестяванията на живота си независимо с посредник или не налага да разбирате от всичко това не по малко, а по много и повярвайте ни даже и тогава пак сте застрашени от грешка. Може би фатална не, но все пак някаква грешка, която ще ви напомни в този момент, че има смисъл от тази статия и от това да се вслушате в съветите които дава тя.

Наша дълбока убеденост е че за успешната покупка на недвижим имот е нужен първо правилното разположение на духа разбирайте правилния подход начин на мислене и в последствия съблюдаването на правилната технология при неговото придобиване.

Говорейки за правилен подход ние имаме предвид много точно и ясно дефиниране на целите и потребностите, които имаме, много точно дефиниране на типа и параметрите на недвижимия имот в т. ч. и цената му, който може да ги задоволи по най-пълния начин и накрая определяне на стратегията, по който този недвижим имот да бъде намерен и придобит.


Още веднъж: определяме потребностите – определяме параметрите на имота – определяме как да бъде намерен. Непрекъснатото разиграване на посочената верига в умът на купувача ще му помогне да усъвършенства потребностите си и да направи по-мотивиран избор. Изложеното по-горе е равновесното състояние и плодотворната среда, която ще доведе до очакваният резултат. Много често купувачът прави сложни стратегии и комбинации, една от които е как да ползва услугите на посредник, но да не ги заплати и в тази сложност от движения и действия губи фокусът и излиза от равновесното състояние за което говорим. Веднъж излязъл от равновесното си състояние той е предразположен и става ‘лесна плячка’ на неправилни решения и външни въздействия.  

Купувач на недвижим имот бива манипулиран от продавач или користен посредник ако позволи това да се случи т. е. ако той самия е предразположен към това. А той е предразположен ако е излязъл от равновесната рамка на умът (mind frame) зададена по горе.

Тази статия е далече от идеята да внуши на всеки потенциален купувач да ползва посредник по бъдещата си сделка. Напротив ние смятаме че качествено жилище би могло да се придобие достатъчно грамотно и без наличието на посредник, на когото да се заплаща комисионна.

Ние обаче държим да отбележим, че коректен и с високо ниво на експертност посредник значително снижава вероятността за нежелани последствия при покупката на недвижим имот от една страна и значително би увеличил полезността на купувача за изразходения от него бюджет.

Професионален посредник контролира ситуацията по покупката на недвижим имот във всеки един неин стадии. Той анализира внимателно потребностите на купувача, като ги моделира и доразвива където това е необходимио. Търси внимателно по филтъра зададен от купувача. Прави техническа и юридическа проверка на имота определен за покупка. Подготвя с вещина договорните отношения между купувача и продавача така че никой да не бъде ощетен. Съдейства при влизането във владение на имота и регистрирането му за данъчни цели. Остава в контакт с новия собственик при решението на всички битовизми възникнали буквално на следващия ден.

Правилната технология за придобиване на недвижим имот е последното нещо което бихме могли да споменем в тази статия. Тя може да се изпълни правилно от купувача без наличието на посредник по сделката. Също така няма гаранция, че наличието на посредник автоматично ще доведе до правилното изпълнение на процеса по придобиването на имота. Технологията по придобиването на недвижим имот е една. Тя е лишена от емоции, чувства и догадки. Спазването на правилната технология е като да се движиш по пътека през гъста планинска гора. Не виждаш целта, но ако не се отклониш от нея непременно ще я достигнеш в един момент. И точно обратното ако се отклониш си изгубен сам в гъстата гора.


Завършваме тази статия с това с което и я започнахме – купувайки недвижим имот никога не губете фокуса за да не закупите имота, който е предназначен за всекиго другиго, но не и за вас.     

към списъка с новините
© 2013 Всички права запазени