• Поддръжка и управлениеПоддръжката на имота, неговото стопанисване и правилно използване е естественият завършек на темата 'Придобиване и използване на недвижим имот'. Един прекрасен имот при едно неправилно и некомпетентно използване би могъл да се амортизира с много висока скорост и за броени години да изгуби голяма част от своята пазарна стойност и атрактивност. Екипът на нашата фирма смята това направление от комплексното обслужване в областта на недвижимите имоти за изключително важно тъй като правилните действия в тази област носят добавена стойност и повишават интереса и атрактивността на имота. Ние гледаме на завършеният имот, като на жив организъм, който има своите нужди и потребности.

                                                                                                                                                                                                           В областта на поддръжката и управлението на имоти предлагаме на нашите клиенти избор на широк спектър от услуги. Ние уточняваме с клиента всички подробности и желаните от него опции, както и всички необходими детайли. Прецизираме запитването и на базата на обема работа, периода и пакета от услуги определяме месечният обем и/или еднократно възнаграждение.

               В тази област ние се ангажираме:


                                                                                                                                          

Да с
топанисваме имота: да съхраняваме ключовете, да почистваме регулярно и/или еднократно, да поддържаме инсталациите в оптимално състояние, да извършваме поддръжка на дворове, градини и басейни; да проветряваме регулярно; да плащаме данъците и сметките за комунални услуги; да инсталираме охранителна система и/или кабелна телевизия и интернет;

             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                      


Да поддържаме имота:да извършваме малки ремонти; да освежаваме частично или напълно ако е необходимо; да извършваме еднократно други специфични дейности;  да правим частични реконструкции и трансформации; да закупуваме, транспортираме и сглобяваме на място мебели; да пренасяме малки и големи товари, когато е необходимо. 

           


                                                                                
Да извършвaме правни и допълнителни услуги, свързани с използването на имота: да посрещаме и изпращаме на летище; да организираме наемане на автомобил или транспортиране до определено място; да посрещаме и настаняваме гости на собственика на имота; да регистрираме  фирма с цел покупката на автомобил и/или покупката на имот; да правим годишно счетоводство; да отдаваме имота под наем; да помагаме за изясняването на специфични юридически въпроси и технически въпроси, чрез консултанти;                                                                                                                                                                                                                             

Ние се намираме  в постоянен контакт с клиента и винаги сме готови да включим или изключим определен ангажимент от предварителния график. В процес на разработка и прецизиране са три пакета от услуги в областта на поддръжката и управлението на имоти: силвер, голд и платинум. С тяхното представяне на пазара смятаме, че качеството на предлаганите от нас услуги ще се повиши и унифицира. За момента с клиенти работим на принципа на изработването на конкретна оферта на базата на индивидуално запитване. 

© 2013 Всички права запазени