• Красивата България


В тази секция ще анализираме и показваме проекти, които смятаме, че дават добър пример за успешно позициониране, пазарна реализация и качествен начин на живот.

Основните фактори, които ще изследваме са локацията на проекта, обкръжаващата го градска среда,  качеството на градската инфраструктура (зони за отдих и развлечения, озеленяване и паркова среда, магазини, предлагащи се услуги в района, банки, болници, училища, градски транспорт), външни архитектурни белези, съвременност на концепцията, брой услуги предлагащи се на територията на комплекса, разпределение на вътрешното пространство и степен на функционалност, тип строителство и качество на материалите, видове комуникации в проекта и енергиен клас, разпределение на вътрешното пространство и функционалност, качество на общите части на сградите, осветеност и прозоречна част, други специфични белези.Ние вярваме, че на добрите примери в областта на концептуалното строителство и проектовия мениджмънт трябва да се дава гласност и да се анализират факторите, които са направили един проект успешен. Ние също искаме да дадем нашият малък принос в тази посока и по този начин да допринесем за развитието на пазара на недвижими имоти.  © 2013 Всички права запазени