• За нас

          


Компания Хоум Бест ЕООД е създадена в резултат на повишените и по-специфични нужди на участниците на пазара на недвижими имоти в градска среда, свързани с покупката и  използването на модерно жилищно и бизнес пространство. Обхватът на дейността включва Северното  Черноморие с основен център град  Варна,  Южното Черноморие с основен център град Бургас, както и други атрактивни дестинации от вътрешността на   България. Фирмата работи успешно, както с български, така и с чуждестранни собственици и купувачи на недвижими имоти, които са със завишени очаквания по отношение на местоположението на имота, на общите части, на вътрешното пространство и на обслужващите зони. Бизнес профилът на фирмата не предполага работа с поземлени имоти и парцели, както и недвижими имоти в селски райони. Екипът на фирмата смята, че съществува взаимовръзка и последователност между придобиването на недвижимият имот, неговото обновяване и последващото го използване. Ние вярваме, че проблемите, които стоят пред конкретният купувач на недвижим имот са комплексни и взаимосвързани, а ненезависими един от друг. Ето защо смятаме, че комплексното им решаване 'на едно гише' би спестило на клиента много усилия и ресурс. Три основни направления и сфери на дейност формират затворен цикъл на обслужване, който следва да отговори на повишеното и по-взискателно търсене на различните участници на пазара на недвижими имоти. Основната дейност на фирмата е насочена към генериране на комплексни решения по посочените три направления:Посредничество при покупко-продажбата на недвижими имоти;


Интериорен дизайн и реновиране на вътрешно пространство; 


Управление и поддръжка на имоти;
Трите направления получени от 'една ръка' следва да спестят време, енергия и средства на всеки купувач и да му донесат по-висока принадена стойност.Когато всички потребности, свързани с покупката и използването на даден недвижим имот намерят решение от едно място на клиента няма да се налага да влиза в нови и нови търговски взаимоотношения. Това ще доведе до по-високо качество на услугата от една страна и по-висока полезност за клиента от друга.


Екипа на фирмата притежава достатъчно експертен опит не само да открие търсеното от купувача жилище, но също така да го подпомогне в неговото придобиване, както и в последващото го пълно адаптиране към нуждите му. Тези които търсят да придобият недвижим имот с цел бизнес активност могат да получат от нас актуален маркетингов съвет относно типа на локацията и характера на имота когото търсят. Също така в зависимост от желанията и нуждите на купувача фирмата е готова да се ангажира при необходимост и с последваща поддръжка, управление и стопанисване на конкретният имот, така че неговите основни белези и характеристика да се съхранят за възможно най-дълго време.

                                                

© 2013 Всички права запазени