• Интериорен дизайн


Много често радостта на купувача след закупуването на желаното жилище трае твърде кратко. Метафорично казано той е смятал, че след като изкачи хълма пред него ще се окаже целият Рим, но разочаровано е разбрал, че  тепърва му предстои да  да извърви и пътят на интериорното обновление на  жилището.


Успешната реализация на интериорен проект представлява хронология от събития, всяко следващо, от които се основава на успешно изпълнено предишно. В рубриката ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ сме се опитали да акцентираме на основните въпроси при интериорната реализация и как би изглеждала една евентуална последователност на операциите.
Един успешен интериорен проект започва от изясняване на начина на живот на ползвателите. Техните основни навици и поведение. Техните жилищни нужди и потребности. Какво харесват и какво не харесват. Как живеят. Следващият много съществен момент е определянето на пространствата в жилището и тяхното предназначение. В това число основни мебели и основни функции. Т.е. на прост език да се определи къде какво ще се прави в жилището. Много е важно всичко което се изпълнява да не става под шаблон или тенденция, а в допирателна с нуждите и потребностите на ползвателите. Отделните пространства трябва да се вписват хармонично в цялото жилище, мебелите трябва да се вписват хармонично в пространствата, а тяхната осветеност и всички електро изводи и комуникации да се вписват хармонично в и около тях. Цялостния проект се усеща, когато всяко нещо се намира точно на мястото си и изпълнява точно определената му функция.Ние снемаме писмено заданието на клиента, типа на услугата, който се изисква (корекция, частично или пълно реновиране, освежаване и т.н.). Също така уточняваме стила и желаният окончателен вид на промяната. На базата на заданието правим подробна оферта със етапи и срокове. Когато заданието включва пълно реновиране на пространството правим визуализации и чертежи на аутокад, така че да са ясни предварително всички инсталации. Уточняваме цветовете, материалите, технологичното изпълнение и пристъпваме към изпълнение. На всеки етап правим междинни фотографии и ги изпращаме на клиента за съгласуване. Макар, че съблюдаваме зададените срокове нашият акцент е върху качеството на изпълнението, отколкото на времето. Възнаграждението си в тази област го формираме, като фиксирана цена на квадратен метър конвертирана жилищна площ, плюс процент търговска отстъпка при закупуване на материалите и доставката на услугите. Въпросният процент варира в зависимост от типа на доставчика между 10 и 20 процента и не се отразява на крайната покупна цена на клиента. Визуализациите се заплащат отделно, като цената варира в зависмост от степента на сложност.

© 2013 Всички права запазени