Десети етап: Подписване на предварителен договор.


Винаги препоръчваме подписване на такъв като форма на гаранция за изпълнение на ангажиментите от двете страни. Предоставяме на Продавача и Купувача свой вариант на Предварителен договор или обсъждаме техен вариант. Уточяваме сроковете, условията, неустойките, сумите и сроковете на плащане. Тук клиентът заплаща обичайно 10% от договорената цена на имота, като първа вноска и гаранция за покупка. Също така в Приложение 1 към Предварителния договор подробно се описва състоянието, в което се продава жилището, както и какво от съществуващото обзавеждане, уреди и техника е включено в цената.
© 2013 Всички права запазени