Единадесети етап: Подготвяне и организиране на сделката.

Съдействаме за подготовка и окомплектоване на документите, както от страна на купувача, така и от страна на продавача. Организираме нотариус и изготвянето на окончателния договор – нотариален акт
© 2013 Всички права запазени