Дванадесети етап: Изпълнение на специфични ангажименти и задачи.Много често в периода между предварителния и окончателния договор (нотариалния акт) купувача поставя специфични условия, изпълнението на които е записано в Предварителния договор и са условие за подписване на окончателния договор. Например: частична промяна и/или ремонт; поправка или промяна на съществуваща инсталация; отстраняване на теч и др. Ние контролираме процеса и съдействаме на продавача да изпълни всички ангажименти по Предварителния договор, така че да няма закъснение по него. Също така правим периодични огледи на имотът обект на покупко-продажбата и при констатирани нередности уведомяваме незабавно купувача и предлагаме варианти за защита на направената от тях инвестиция.
© 2013 Всички права запазени