Четиринадесети етап: Провеждане на сделката.


Нотариусът изповядва сделката и страните се подписват на нотариалният акт, след което отиват в съответната банка и извършват окончателното плащане или по сметка на продавача или по гаранционна сметка на нотариуса. Едва тогава нотариусът се подписва на нотариалният акт той влиза в сила. Този етап има определени разновидности в зависимост от предварително договореното между Купувача и Продавача.
© 2013 Всички права запазени