Петнадесети етап: Предаване на жилището във владение


След края на сделката в тридневен период и съгласно условията на Предварителния договор съдействаме на купувача да получи ключовете от жилището и влезе във владение, като правим проверка на имуществото по описа на Приложение 1 към Предварителния договор и се уверяваме, че няма неплатени сметки по съществуващите партиди на продавача (ток, парно, вода, газ).
© 2013 Всички права запазени