Шестнадесети етап: Регистриране на жилището в районната данъчна служба и промяна на титуляра на партидите.

Регистрацията става с наше съдействие, като срокът за данъчната регистрация е два месеца считано от датата на сделката.
© 2013 Всички права запазени