Седемнадесети етап: Следпродажбено обслужване.

Компания 'Хоум Бест' в качеството си на посредник по сделката остава в контакт с Купувача и е готова да му окаже пълно съдействие по всички въпроси свързани с подобряване на имота и неговото бъдещо използване съобразно конкретните нужди на живущите в него. Екипът на компанията притежава голяма компетентност в областта на интериорният дизайн и ефективното използване на вътрешното пространство. В зависимост от спецификата и големината на заданието е вероятно ползването на външни доставчици и респективно услугата да бъде заплатена.

Тази последователност и хронология на действията и нейното стриктно спазване ни дава увереност, че няма да възникнат нежелани събития и непредвидени негативни явления за страните по сделката.


© 2013 Всички права запазени