Първи етап: Анализ на потребностите и нуждите на купувача, относно търсеният от него имот.Ние анализираме и изясняваме начина на живот, който търси клиента и всички негови нужди и потребности, както и какво местоположение би могло да отговори на тези нужди. Информацията, която ни интересува е поместена в анкетна карта или въпросник. Колкото по-подробна и детайлизирана е предоставената от клиента информация, толкова работата на Посредника ще бъде по-резултатна. Колкото по ясно са представени параметрите на конкретното търсене, толкова повече представените варианти ще се покриват с желанията на потенциалния купувач. Не без значение е и изясняване на финансовите възможности на клиента и оценка покриват ли се със зададените параметри, съгласно пазарните нива. В този етап търсим максимален контакт с клиента и полагаме максимални усилия за неговата информираност, като смятаме че най-добрия купувач е информирания купувач.

© 2013 Всички права запазени