Втори етап: Генериране на конкретни предложения съобразно зададените от клиента параметри и предоставяне на предварителна информация

Предложенията които се стремим да представим на клиента са не по-малко от 5 и не повече 10, като вярваме, че този брой е достатъчен за обективна преценка и мотивиран избор от негова страна. Подготовката обичайно отнема две до пет седмици време, а понякога и повече. Във всяко предложение предварително зададените параметри са представени с различен интензитет и евентуалният избор ще се базира на степенуване на приоритетите. Предварителната информация към клиента се изпраща под формата на снимков, текстови материал и визуализации тип 2D и 3D на конкретните жилища, като съвсем накратко са изложени както предимствата, така и недостатъците им.
© 2013 Всички права запазени