Трети етап: Избор и заявка от клиента на 3 до 5 предложения за посещение и оглед.Тук клиента ни информира, че желае по-подробна информация относно предложенията които са го ангажирали, включително и техният оглед на място. Ние му предоставяме допълнителна информация и започваме организация по неговото пристигане.
© 2013 Всички права запазени