Пети етап: Пристигане на клиента и организиране на огледите.                                                                            


Наш сътрудник посреща клиентът и неговото семейство на летището и го настанява в резервираното за целта жилище. В зависимост от разполагаемото време сътрудник на Хоум Бест провежда посещение и огледи на предварително зададените обекти. При всеки оглед коментираме всички акценти на предложението, както и дискретно насочваме вниманието към недостатъците и тези характеристики, които се разминават с предварително обявеното от клиента.
© 2013 Всички права запазени