Шести етап: Избор на предложение.

Имайки предвид параметрите на направените предложения и своите финансови възможности клиентът прави окончателен избор за покупката на жилище, като нарежда на посредника да уточни продажбените условия и цена.
© 2013 Всички права запазени