Седми етап: Провеждане на преговори с продавача и уточняване на условията за покупка


Тук ние използваме цялото си обаяние и риторика в разговорите с Продавача, така че да постигнем възможно най-добрата продажбена цена, а също така и да уточним всички останали подробности около покупката.
© 2013 Всички права запазени